Kosten energie en water zijn nooit in de huurprijs inbegrepen en worden verrekend volgens meterstanden!

In geval van foutieve informatie bij de reservatie (bvb privéactiviteit op naam van een vereniging ...) behoudt de VZW zich het recht voor de huur op ieder moment te annuleren.

 Vergaderlokaal KLJ

             -        Vergaderingen of niet-commerciële activiteiten van verenigingen:  15€ per dagdeel 

              -        Privé-bijeenkomsten:  75€ per dag

 Trefcentrum
             - 
     Activiteiten van Moorselse verenigingen waarbij deelnemers geen inkom betalen: 25€ per
                    dagdeel (niet-Moorselse verenigingen: + 25€ per dagdeel)

             -      Activiteiten van Moorselse verenigingen waarbij inkom gevraagd wordt:  50€  per dagdeel
                    (niet-Moorselse verenigingen:  +25 € per dagdeel)

             -     Commerciële activiteiten van Moorselse verenigingen:  150€

             -     Commerciële activiteiten niet-Moorselse verenigingen:  250€ 

             -      Privé-bijeenkomsten:  250€

Opmerking: Om de nachtrust van onze buren te respecteren, zal het trefcentrum niet meer verhuurd kunnen worden voor trouwfeesten.

 * Dagdelen zijn als volgt ingedeeld: volledige dag = van 9 uur 's morgens tot 9 uur 's anderendaags, voormiddag = van 9 tot 13 uur, namiddag = van 14 tot 18 uur en avond = van 19 tot 23 uur.