Maart 2015

 

De vzw Parochiale Werken Sint-Martinus Moorsel samen met de stad Aalst en de Kerkfabriek Sint-Martinus Moorsel werden eveneens voorgedragen als laureaat met het project Gemeenschapscentrum Moorsel.

Het project is gelegen op een geklasseerde en daarom zeer precaire pastoriesite waar ruimtelijk interveniëren niet voor de hand lag. Dit zorgde voor een uitdagende uitgangspositie. De historische pastorie en de aangrenzende tuin werden opengesteld voor het publiek. Hiermee is een ‘groene kamer’ toegevoegd aan het palet van overwegend verharde publieke ruimtes in de dorpskern. Het project biedt een nieuw perspectief voor het in onbruik geraakte pastoriedomein. Het programma is divers: ruimtes voor verenigingen, een polyvalente zaal, een nieuwe accommodatie voor de jeugdvereniging KLJ en een openbaar park.

Het hele proces illustreert hoe een lokale gemeenschap en de gemeentelijke overheid het opdrachtgeverschap van een publiek ruimtelijk project met succes kunnen delen, om gezamenlijk te komen tot een kwaliteitsvol resultaat. Het nieuwbouwproject is gebouwd met VZW Parochiale Werken Sint-Martinus Moorsel als bouwheer, maar het project telt veel meer ‘eigenaars’: de provincie Oost-Vlaanderen als subsidieverstrekker, de Stad Aalst die als bouwheer voor de (publieke) tuinaanleg fungeerde, de Kerkfabriek Sint-Martinus Moorsel als eigenaar van pastorie en grond en de inwoners van Moorsel, die het project mede gefinancierd hebben via giften.

Via de Open Oproep werd het Antwerps-Rotterdams architectenbureau De Kort Van Schaik Van Noten aangesteld. Ze stelden een goed stedenbouwkundig en landschappelijk ingepast project voordat rekening houdt met het niveauverschil en de verschillende aantakkingen aan de kant van het dorpsplein en de straat.

De jury waardeert het project Trefcentrum Moorsel als een uniek voorbeeld voor andere kleine gemeenten in Vlaanderen. Met het oog op de verdichting en het doelmatiger gebruik vande versnipperde ruimte is het belangrijk dat grond- en pandbezitters hun eigendommen terug ter beschikking stellen aan betaalbare prijzen. Dit opent mogelijkheden voor de herinrichting van publieke ruimte, het gebruik van groene plekken en een zorgvuldiger inrichting van infrastructuur die de hele dorpsgemeenschap ten goede komen.

 

februari 2015

PRIJS WIVINA DEMEESTER VOOR EXCELLENT BOUWHEERSCHAP 2014

Atelier Bouwmeester heeft de laureaten bekend gemaakt van de Prijs Wivina Demeester voor Excellent Bouwheerschap 2014.Laureaten zijn de stad Antwerpen samen met het zorgbedrijf Antwerpen en Lerende Stad Antwerpen voor het stadsvernieuwingsproject IGLO op Linkeroever, de VZW Parochiale Werken Sint-Martinus Moorsel samen met de stad Aalst en de Kerkfabriek Sint-Martinus Moorsel voor het Trefcentrum Moorsel, en opnieuw de stad Antwerpen voor de Jeugdcultuurcentrum ‘Het Bos’ op het Eilandje. De drie projecten tonen aan hoe je als publiek opdrachtgever op een uitzonderlijke manier kan omgaan met complexe processen, en hoe een uitgesproken visie daarbij hand in hand gaat met ontwerpende creativiteit. De Vlaamse Regering en het Team Vlaams Bouwmeester geven al sinds 2003 een prijs aan publieke en semi-publieke bouwheren die door hun aanpak en zin voor vernieuwing tonen dat ze kwaliteit vooropstellen. De oorspronkelijke ‘Prijs Bouwheer’ wilde vooral een hoogstaand stedenbouwkundig en architecturaal kwaliteitsbeleid bij overheden aanmoedigen, en de aandacht richten op de bouwheer en het voorbeeldig traject dat die heeft doorlopen. Voor deze achtste editie kreeg de prijs een nieuwe naam ter ere van de oorspronkelijke opdrachtgever van het Vlaams Bouwmeesterschap. Als Vlaams minister gaf Wivina Demeester in 1998 met de oprichting van het Team Vlaams Bouwmeester de aanzet voor een goed onderbouwd architectuurbeleid in Vlaanderen. In de daaropvolgende jaren werd dat beleid verder uitgebouwd tot een kader voor een sterk en doordacht publiek bouwheerschap, waar we zowel maatschappelijk, cultureel, als professioneel steeds meer de vruchten van plukken. De focus van de Prijs Wivina Demeester ligt dus meer dan ooit op het maatschappelijk voorbeeldig opdrachtgeverschap.

Gemeenschapscentrum Moorsel

Het project is gesitueerd op een geklasseerde, en daarom zeer precaire, pastorijsite waarop ruimtelijk interveniëren niet voor de hand lag. Het zorgde voor een uitdagende uitgangspositie. De historische pastorij en de aangrenzende tuin werden opengesteld voor het publiek. Hiermee is een ‘groene kamer’ toegevoegd aan het palet van overwegend verharde publieke ruimtes in de dorpskern. Het project biedt een nieuw perspectief voor het in onbruik geraakte pastorijdomein. Het programma is divers: Ruimtes voor verenigingen, een polyvalente zaal, een nieuwe accommodatie voor de jeugdvereniging KLJ en een publiek park.

Het gehele proces illustreert hoe een lokale gemeenschap en de gemeentelijke overheid het opdrachtgeverschap van een publiek ruimtelijk project kunnen delen, daarbij gezamenlijk zijn opgetrokken om te komen tot een zo kwalitatief publiek project. Het nieuwbouwproject is gebouwd met VZW Parochiale Werken Sint-Martinus Moorsel als bouwheer, maar er zijn veel meer ‘eigenaars’ van dit project. Onder meer de provincie Oost-Vlaanderen als subsidieverstrekker, de Stad Aalst die als bouwheer voor de (publieke) tuinaanleg fungeerde, Kerkfabriek Sint-Martinus Moorsel als eigenaar van pastorij en grond, en de inwoners van Moorsel die het project mede gefinancierd hebben.

Via de open oproep werd het Antwerps-Rotterdams architectenbureau De Kort Van Schaik Van Noten aangesteld. Ze stelden een goede stedenbouwkundige en landschappelijke ingepast project voor dat rekening houdt met het niveauverschil en de verschillende aantakkingen aan dorpspleinkant en straatkant achterliggend.

De jury waardeert het project Trefcentrum Moorsel als voorbeeldfunctie voor andere kleine gemeenten in Vlaanderen. Wanneer we de versnipperde ruimte denser moeten gaan gebruiken is het belangrijk dat ‘grond’- en ‘pandbezitters’ beschikbare ruimte terug ter beschikking stellen aan betaalbare prijzen. Zo is herinrichting van publieke, gebruik van groene plekken, een zorgvuldiger ruimtelijke inrichting van infrastructuur mogelijk. Dit project bewijst dat een gehele dorpsgemeenschap baat heeft bij een door iedereen bruikbare publieke infrastructuur. Uniek project, voorbeeldstrekkend voor Vlaanderen.


juni 2014


OOK KLJ KRIJGT ONDERKOMEN IN NIEUWBOUW


Moorsel heeft eindelijk ontmoetingscentrum


 Onder een stralende zon werd het nieuwe ontmoetingscentrum geopend.

Meer dan twintig jaar heeft de dorpsgemeenschap van Moorsel er op moeten wachten, maar nu staat het er eindelijk: een prachtig ontmoetingscentrum vlak naast de pastorij.

Onder grote belangstelling en in een stralende zon werd gisteren het nieuwe trefcentrum in Moorsel plechtig geopend. Precies één jaar geleden werd aan de bouwwerken gestart en het eindresultaat is verbluffend.

Om dit project te realiseren sloeg de vzw Parochiale Werken de handen in elkaar met de stad Aalst en de kerkfabriek Sint-Martinus Moorsel. ‘De aangrenzende pastorijtuin werd omgevormd tot een publiek parkje, met speeltoestellen en een boomkamer’, zegt schepen van Jeugd Iwein De Koninck (CD&V).

Tegenover het ontmoetingscentrum kwam een nieuwbouw voorzien voor de KLJ van Moorsel. Die zat toe nu toe in de pastorie. ‘Onze kinderen wilden op hun eigen manier dankjewel zeggen, en hebben mooie spandoeken gemaakt’, zegt hoofdleidster Charlotte De Nijs. De KLJ bedankte de stad, de architecten, alle verenigingen die hen financieel steunden en de vzw Parochiale Werken in het bijzonder.

Uniek aan het trefcentrum is dat 2.400 buurtbewoners zelf een duit in het zakje staken door een baksteen ter waarde van 250 euro te kopen. Binnen de tien jaar krijgen ze deze som teruggestort. ‘Het project is nu volledig betaald, maar we zoeken wel nog 262.000 euro om die voorschotten terug te storten’, voegt Kristof Dossche van vzw Parochiale Werken nog toe.

‘Onze hoop is dat zo veel mogelijk verenigingen hier een zaaltje of een lokaal komen huren. Binnenkort lanceren we een website met alle prijzen en tarieven, en die willen we liefst zo betaalbaar mogelijk houden.’